Com influeix l’alimentació en el rendiment acadèmic?

Seguir una dieta saludable i equilibrada i mantenir uns bons hàbits alimentaris comporta molts beneficis per a la nostra salut física i mental i influeix directament en el nostre rendiment intel·lectual, així com en el dels infants

Diversos estudis assenyalen que el rendiment acadèmic dels nens, les nenes i els i les adolescents millora quan existeixen patrons d’alimentació saludables. La nostra funció cognitiva està fortament compromesa per allò què ingerim i, en especial en els nens, les nenes i els i les adolescents en època escolar. La nutrició juga un paper essencial, doncs influeix directament tant en el creixement com en el desenvolupament de l’individu.

La Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que una mala nutrició provoca una reducció de la immunitat i augmenta la vulnerabilitat a les malalties, alternant el desenvolupament físic i mental dels nens i nenes. Tenint això pressent cal doncs, i des de totes les esferes de la societat, contribuir a que els nens i nenes aprenguin des de ben petits a seguir una dieta saludable; quan més aviat s’inicia l’educació en aquests bon hàbits, millor serà l’estat de salut en un futur.

L’alimentació inadequada dels nostres infants és una assignatura de tothom, començant per les famílies, però també és una matèria que es reflecteix a les aules. És a dir, aquells alumnes que mantenen uns bons hàbits saludables registren un rendiment superior en comparació amb els nens, nenes i adolescents que no s’alimenten correctament.

Donar-li al cos tots els nutrients essencials, especialment en l’adolescència

Tenir en compte els nostres requeriments nutricionals, així com els dels nostres fills i filles, no és un tema baladí, sobretot si parlem d’individus que es troben en l’etapa de l’adolescència. Aquesta és una etapa de creixement accelerat on el treball acadèmic, a més, s’intensifica; és per això que és més important que mai prestar atenció a allò que hi ha als nostres plats.

Els esmorzars desequilibrats, àpats irregulars, els aliments processats o les dietes calòriques restrictives són desaconsellables tant per a una salut física i mental ferma com per a un bon rendiment acadèmic. Aquest tipus de tendències es tradueixen en un dèficit de nutrients com són el calci, el ferro, la vitamina A, C, BI i l’àcid fòlic, entre d’altres.

Prestar atenció a la piràmide alimentària, escollint els aliments que es troben a la base (cereals, verdures, fruites, proteïnes) és essencial per evitar que el nostre organisme, així com el dels nostres fills i filles, tingui algun tipus de dèficit.

El cos és una maquinària que cal cuidar i cultivar: tots necessitem vitamines, minerals i nutrients per a un bon rendiment intel·lectual, per a un bon funcionament del cervell, el nostre motor. Especialment durant els processos que requereixen grans esforços de concentració i de memòria -com pot ser el cas dels nens de les nenes i adolescents en època escolar- és quan més cal prestar cura als aliments ja que aquests són els que ens nodreixen, els que ens permeten funcionar al màxim rendiment possible.

Si no disposem dels coneixements nutricionals adequats, quelcom molt comú, sempre podem consultar al metge pediatra o una professional especialitzada que ens doni pautes per seguir una dieta saludable i equilibrada, tot atenent al nostre cas particular (despesa calòrica que fem al dia, rendiment cognitiu, etc.).

Equip Socioeducatiu del projecte RAI-ESO Menjador Esquitx.