VOLS FER VOLUNTARIAT?


Per què el voluntariat a la nostra associació?

Som una entitat que treballem amb especial sensibilitat per a la inclusió de la infància més vulnerable. Som un conjunt de persones que desenvolupem serveis i activitats que fomenten espais de lleure educatiu, que fomenten la participació, la cohesió social, la prevenció, tot projectant un model comunitari.

El voluntariat ens aporta fortalesa i sentit. Ens ajuda a millorar i a aprofitar les qualitats de persones que poden aportar el seu compromís social.

 
 

Definició de la persona voluntària en l’Associació Juvenil Esquitx

Persona amb vocació de servei solidari, que vol dedicar part del seu temps de lleure a la transformació social, creient que el voluntariat és una acció cívica i participativa, que contribueix a una societat amb esperit crític i constructiu. 

Amb sensibilitat per la infància i els joves, que creu que, a través de l’acció social i educativa, és possible transmetre valors i equitat. Tot contribuint a la millora de la nostra societat.

Amb convicció per fer una tasca dins l’entitat sense cap interès de remuneració, però mai caure en el parany de substituir personal remunerat, que té una funció igualment indispensable i necessària.


Què oferim al voluntariat?

 • En primer lloc, acompanyament en la seva incorporació.
 • Participar dins un equip humà.
 • Rebre formació per millorar la professionalització en el voluntariat.
 • Oportunitat d’actuar en un projecte transformador.
 • Mostrar sempre l’agraïment i reconeixement de la tasca realitzada.


Definició del perfil dels voluntaris i voluntàries:

 • Persona que de manera desinteressada i generosa, dedica part del seu temps lliure al servei dels altreso a interessos socials i collectius, sigui de manera puntual o continuada.
 • Voluntat de canviar una realitat o millorar-la.
 • Persona compromesa, empàtica amb capacitat de lliurament als altres, amb una sensibilitat especial per escoltar i atendre les persones, i amb capacitat per gestionar emocionalment les situacions difícils.
 • Aquesta persona ha de disposar de temps lliure i de voluntat per actuar, però també implica preparació i capacitació.
 • Fer voluntariat vol dir exercir la reflexió i la crítica, però sobretot acció.
 • Coneixements: Formació adient al collectiu. Coneixements bàsics per la tasca a fer, conèixerl’organització, comprendre el projecte.
 • Habilitats: Destreses tècniques, procediments específicsper la tasca, aplicar amb destresa els coneixements, aptituds i habilitats per al bon desenvolupament de la tasca.
 • Actituds: Coherents, discrets i confiables, respectuós, compromès i responsables. Actitud positiva, alegre i cordial, amb iniciativa.
 • Competències socials: afable, actitud de servei, capacitat d’ajudar, disposició per a l’acció, capacitat d’empatia, capacitat d’escolta, capacitat de treballar en equip, habilitats comunicatives per relacionar-se amb els altres.


Definició de les activitats de voluntariat:

El voluntariat a l’Associació Juvenil Esquitx desenvolupen activitats puntuals i continuades.

Voluntariat puntual: intervenció, gestió, comunitari.

 • Talleristes que fan una activitat concreta.
 • Xerrada sobre un aspecte concret i puntual.
 • Assessoria puntual.
 • Suport a activitats extraordinàries o comunitàries.

Totes aquestes activitats són d’una durada determinada i curta, que no impliquen fer més voluntariat a l’entitat.

Voluntariat continuat: intervenció i gestió

 • Suport als projectes de l’entitat.
 • Suport a l’Administració i Direcció.
 • Formar part de projectes de gestió voluntària.


Crides de voluntariat:

voluntariatJPG