Qui Som:

L’Associació Juvenil l’Esquitx es va fundar l’any 1990. És una entitat sense ànim de lucre, d’iniciativa social.

Les funcions prioritàries del centre són l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, la intervenció i participació social i la integració social d’infants i joves.

El seu àmbit d’actuació és, principalment, el barri de Can Rull, Cifuentes i Merinals de Sabadell.

Actualment som una entitat referent a la ciutat de Sabadell en l’educació social i en el lleure.


Estil educatiu de l’Associació Juvenil Esquitx:

Aquest és el marc de referència a nivell d’estil educatiu que entenem com a marc per totes les activitats i projectes.

 • Oferir una educació integral en el temps de lleure.
 • Desenvolupar actituds que facin possible la transmissió de valors comunitaris.
 • Desenvolupar actituds de compromís.
 • Promoure el valor de la solidaritat.
 • Valorar als altres pel que són.
 • Promoure la sociabilitat de l’individu sense perdre la personalitat.
 • Respectar el dret a la llibertat religiosa.
 • Respecte per la natura, la ciutat i el nostre entorn.
 • Estimular l’interès per la cultura i les tradicions, i per altres cultures, treballantper una societat intercultural.
 • Educació mixta, per la igualtat de l’home i la dona, el nen i la nena.
 • L’educador/a com a model per als infants i joves.