Missió, visió i Valors


Missió.

La nostra missió és educar en el lleure i l’acció social per infants i joves, afavorint la seva inclusió social. Generar vivències per enfortir l’autoestima de les persones, desenvolupar un creixement personal i esdevenir ciutadans compromesos amb la societat i l’entorn.


Visió.

Ser una organització referent en l’educació en el lleure i l’acció social per infants i joves i persones en risc d’exclusió social. Creure i enfortir la sensibilització dels drets dels infants, creant vivències de lleure i educació per a infants i joves, entenent-les com un motor transformador de la societat, transmetent el respecte per un mateix i pels altres, la igualtat i la responsabilitat


Els valors.

  • Educació integral en el temps de lleure.
  • Compromís.
  • Solidaritat.
  • Igualtat.
  • Respecte a la natura i a la persona.
  • Interculturalitat.