Espai Familiar


“Abans que res hi ha la infantesa, la petjada dels primers anys, els que decideixen per sempre el que serem.” Josefina Aldecoa


Essent la infància, una de les nostres raons de ser, no podem oblidar la primera etapa de vida, dels 0 als 3.

L’Espai Familiar de l’Esquitx és un servei adreçat a la infància de 0 a 3 i a les seves famílies.

Té un caràcter socioeducatiu, ja que és un espai de relació i trobada dels infants i els adults on poden jugar plegats amb la presència i l’estímul de professionals.

Joc i relació que estimuli el desenvolupament de l’infant i on les famílies puguin compartir les experiències de maternitat i paternitat, trobar suport, informació i orientació en la criança i educació de les criatures.

Els dimarts, dimecres i dijous en horari de matí de 10 a 12 i els dijous fins les 13h, l’Esquitx s’omple de cotxets de criatures amb els seus pares i mares.

Aquest espai s’ofereix a famílies en situació de vulnerabilitat. 


Objectius:

  • Oferir un suport i una ajuda a les mares i pares, per tal que puguin tenir cura dels seus fills/es: fer-se càrrec de l’alimentació, higiene…
  • Orientar a les famílies dels recursos que tenen al seu abast.
  • Donar recursos educatius i de lleure, per ajudar a l’estimulació dels seus infants.
  • Treballar les habilitats personals per millorar l’atenció dels infants.
  • Treballar pautes per millorar la relació familiar.
  • Suport a la formació de la llengua catalana.


Com ho fem?

Treballem des de l’educació social i del lleure, amb atenció i seguiment per a cada família.