Personal

Tipus

Número

Nº Hores/Any

Previst     

Realitzat

Previst  

Realitzat   

Personal assalariat

7

6

4726,20

4726,20

Personal amb contracte de serveis

0

0

0

0

Personal voluntari

2

2 (gener-juny)

1 (setembre-desembre)

205

171


 

Usuaris

Tipus          

Número

Previst      

Realitzat    

Usuaris    

64

64

 

Recursos econòmics empleats en l’activitat

Despeses/Inversions

Import (€)

Previst

Realitzat

Despeses per ajuts i altresa)Ajuts monetarisb) Ajuts no monetarisc) Despeses per col·laboracionsDespeses de personal

61.008€

61.008 €

Altres despeses de l’activitat

500 €

960,37 €

Amortització immobilitzatDespeses financeresImpost sobre beneficisSubtotal despeses

61.508 €

61.968,37€

Adquisicions de immobilitzat (Excepte Bens de Patrimoni Històric)Adquisicions Bens de Patrimoni HistòricCancellació deute no comercialSubtotal recursosTOTAL

61.508 €

61.968,37€