Obra Social "La Caixa"


L’Associació Juvenil Esquitx forma part de la Xarxa del Programa CaixaProinfància. És una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” en el marc del seu compromís social amb els drets humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones.

El programa s’adreça a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 16 anys les famílies dels quals, en situació de pobresa econòmica relativa o extrema, són susceptibles d’estar o estan en procés d’atenció i/o acompanyament social i presenten mancances en les seves necessitats socials. 

En tots els casos, es pretén treballar amb la màxima complicitat i coresponsabilització de les famílies en el procés de millora, per tal com se les incorpora al pla d’acció social i es maximitzen totes les possibilitats. 

El programa es duu a terme a les deu ciutats i àrees metropolitanes més poblades i amb índexs elevats de pobresa infantil a Espanya: Balears, Barcelona, Bilbao, Gran Canària, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, Tenerife, València i Saragossa. 

El programa pretén aprofitar la sinergia entre totes les iniciatives i recursos per permetre que els nens, les nenes i els/les adolescents i les seves famílies es desenvolupin amb la màxima autonomia i efectivitat. Això obliga a un esforç sistemàtic i continu de coordinació entre els diferents agents que treballen conjuntament amb cada nen o nena i la seva família.

Aquest esforç de treball en xarxa en el nivell micro, garantia de qualitat en el servei i l’acompanyament, també ha de ser seguit per una acció igualment compromesa en la col·laboració i acció conjunta en els  nivells que corresponen a les institucions i el territori. 

Les entitats especialitzades i altres agents socioeducatius del territori (centres educatius, serveis comunitaris, administració local, etc.) estan cridats a un treball en xarxa que permeti optimitzar processos, compartir coneixement i aprendre conjuntament. En aquest sentit, l’organització de xarxes d’entitats és una opció que el programa duu a terme per assegurar-ne el desenvolupament ple i que, lluny d’excloure altres possibilitats de treball, suposa una aposta pel treball socioeducatiu des d’un enfocament transversal i interdisciplinari. 

Aquest marc de treball perfila un conjunt de principis rectors que defineixen i fonamenten el model d’acció socioeducativa que es vol impulsar i que han de guiar l’acció duta a terme per les entitats col·laboradores amb els nens i les nenes i les seves famílies.